Ansökan om att använda radiosändare för ljudrundradio och TV

Du ansöker om tillstånd för radiosändare för ljudradio och TV på denna sida. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan.
Uppgifterna utgör även underlag för internationell frekvenskoordinering.

Om uppgifter saknas måste PTS begära in kompletterande uppgifter, och då tar ansökan längre tid att behandla.
Frekvenstillstånd debiteras en årlig avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare.

Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

OBS!
• Välj typ av ansökan Nytt tillstånd endast om du saknar aktivt tillståndsnummer
• Välj typ av ansökan Ändring om du har ett aktivt tillståndsummer

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Station
Ange vedertaget namn på stationsplatsen.
 Bifogas   Har sökts hos MPRT   Behövs ej  I de fall då sändningstillstånd krävs enligt radio- och TV-lagen från Myndigheten för press, radio och tv, ange här om tillstånd är bifogat eller om ansökan är inlämnad till Myndigheten för press, radio och tv. För mer information om kravet på sändningstillstånd, var god kontakta Myndigheten för press, radio och tv. www.mprt.se
För digital TV anges vilken multiplexer som avses, för riksradion anges P1-P4. I övriga fall anges namnet på programtjänsten.
I de fall där täckningsområdet ej följer kommun eller länsgränser bifoga en karta med önskat täckningsområde markerat
Antennplats
Ange namn eller beskrivning av byggnad, tex vattentorn, silo alternativt eventuell fastighetsbeteckning.
eller klicka på öppna karta nedan.
Sändar- och antenndata
Ange önskad- eller nuvarande frekvens
Ange det maximala värdet för den utstrålade effekten (ERP) i W.
Om den nya sändaren ska använda samma antenn som andra sändare, ange då här dessa sändares frekvenser och kanaler, samt eventuella programtjänster(ex.P1, P2).
Ange här avståndet mellan marken och antennsystemets centrum.
Välj antennens polarisation
 Ja   Nej  Om Ja, fyll i nedanstående tabell med reduktioner i samtliga 36 riktningar
ERP-reduktioner(xx, x dB) i antenndiagram
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°
90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170°
180° 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260°
270° 280° 290° 300° 310° 320° 330° 340° 350°
Övriga upplysningar
Vid ändring och återkallelse av ett tillstånd ska nuvarande frekvens(er) 7 kanal(er) anges här.

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse