Amatörradio med effekt tillförd antennsystemet på upp till 1000 W (p.e.p)

De frekvensband som är aktuella för tillståndsgivning:

1810–1850 kHz; 3,5–3,8 MHz; 7,0–7,2 MHz; 14,00–14,35 MHz; 18,068–18,168 MHz; 21,00–21,45 MHz; 24,89–24,99 MHz; 28,0–29,7 MHz, 144–146 MHz; 432–438 MHz; 1240–1300 MHz; 5,65–5,85 GHz; 10,0–10,5 GHz; 24,00–24,25 GHz, 47,0–47,2 GHz; 75,5–81,0 GHz; 122,25–123,00 GHz; 134–141 GHz; 241–250 GHz.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan. Om uppgifter saknas eller är oklara måste PTS begära in komplettering. Ansökan tar då längre tid att behandla. Du får ha upp till fem olika sändarplatser i ditt tillstånd.

Tillstånd kommer vara utfärdade per kalenderår och ha en tillståndstid till och med 2026-12-31. Tillstånden förlängs automatiskt om förutsättningarna för att bevilja tillståndet fortfarande är uppfyllda. Tillståndshavaren måste informera PTS om ändringar som berör radiotillståndet. Uppsägning av tillstånd måste ske skriftligt antingen via PTS e-tjänst eller via mail till pts@pts.se.

Tillståndet är knutet till en enskild radioamatör eller amatörradioklubb som ansvarar för att den tillståndsgivna sändaren uppfyller samtliga regler. Detta gäller även om tillståndshavaren väljer att låta annan radioamatör nyttja sändaren under tillståndshavarens ansvar.

Den som har tillstånd att använda radiosändare debiteras en årlig avgift i enlighet med PTS föreskrifter.
Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Sändarplatser (minst en rad kan var samma som bostads-adress)
Adress * Postnr * Ort * RT90 X * RT90 Y *

Öppna Hitta.se för att hitta kordinater
Anropsignal
Anropsignal *
Övriga upplysningar
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse