Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för jordstation (1/5)

Personuppgifter


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.