Ansökan om tillstånd för GNSS-återsändare (GPS-repeatrar i 1575,42 MHz)

För att använda radiosändare krävs normalt tillstånd. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som utfärdar dessa tillstånd.

Vid ansökan bör du beakta att PTS vid bedömningen ställer krav på att radioanvändningen ska utgöra en effektiv användning av frekvensutrymmet.
Tillstånden förenas därför med villkor för användningen som finns tillgängligt här.

Radiotillstånd debiteras en årlig avgift i enlighet med PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare.
Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Positionsuppgifter för återsändare
Övriga upplysningar
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse