Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för landmobil radio samt markstation för luftfart

Du ansöker om tillstånd för radiosändare på denna sida. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan.
Uppgifterna utgör även underlag för internationell frekvenskoordinering.

Om uppgifter saknas måste PTS begära in kompletterande uppgifter, och då tar ansökan längre tid att behandla.
Frekvenstillstånd debiteras en årlig avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare.

Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Typ av radiosändare och frekvensönskemålAnge den standard som den utrustning du ska använda avser att följa, t.ex. ETS/EN eller motsvarande.
Radioanläggningens ändamål kan vara t.ex.transportdirigering, räddningstjänst, bevakning etc
    Ange i kryssruta om trafiksättet är simplex eller duplex. För trafiksätten tilldelas skilda frekvensområden
Om du redan är tilldelad frekvenser och vill göra en ändring i tillståndet bör du ange dessa här. Om du har önskemål om vilket frekvensband du vill ha frekvens i så anger du detta här. PTS börjar då söka lämplig frekvens inom det området.
 25   12,5   8,33   6,25   Övrigt  Ange den kanalbredd som din utrustning kan använda i ditt radionät.
      Eftersom frekvenserna normalt får delas mellan användare inom samma närområde så är det viktigt för PTS att känna till om kommunikationssättet är tal eller datatrafik.
Antal radiosändare
Ange antalet fasta radiosändare som totalt ingår i radionätet. Med fast radiosändare avses här fast uppsatta basstationer, relästationer och radiolänkar.
Vi skiljer inte mellan mobila stationer som är monterade i fordon och portabla eller bärbara stationer.
Antal mobila vid full utbyggnad avser dock en preliminär bedömning av hur många sändare av båda slagen tillsammans du tror att du har inom ca tio år.
Uppgifter om fast belägen sändare eller mittpunkt i radionät där basstation saknas
 Ange postort för fast station eller för trafikområdets centrum.
 Detta avser en precisering av antennplatsens läge. Skriv i första hand gatuadress, i andra hand namn på känd byggnad eller dylikt och i tredje hand fastighetsbeteckning. (På utfärdat tillstånd kan eventuellt annat namn stå skrivet om antennplatsen tidigare har registrerats i PTS antennplatsregister med detta namn för positionen). Om sändaren inte är fast placerad så uppge ett namn på en plats kring vilken de mobila sändarna kommer att befinna sig.
Här fyller du i den räckvidd du behöver utgående från positionen för den fasta stationen eller centrum för ditt trafikområde.
 Antennhöjden över marknivån där antennen är placerad anges.Således ska byggnader räknas in i antennhöjden. PTS räknar ut platsens medelmarknivå och därefter antennens höjd över denna och bedömer räckvidden i förhållande till det skyddsavstånd som behövs
 Horisontell   Vertikal   Annan  Ange om vertikal (V), horisontell (H) eller annan polarisation används.
 Rundstrålande   Riktantenn (ange grader)  Antenner för markstationer är oftast rundstrålande, men kan ibland behöva riktas för att få bättre täckning inom aktuellt trafikområde.
Det är viktigt att antennvinst räknas in i den från antennen maximalt tillåtna utstrålade effekten(e.r.p.).
eller klicka på öppna karta nedan.
Övriga upplysningar
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse