Ansökan om att använda radiosändare för radiolänk/fast radio (1/5)

Du ansöker om tillstånd för radiolänk eller fast radio på denna sida. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan.
Uppgifterna utgör även underlag för internationell frekvenskoordinering.

Om uppgifter saknas måste PTS begära in kompletterande uppgifter, och då tar ansökan längre tid att behandla.
Frekvenstillstånd debiteras en årlig avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare.
Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.

Riktlinjer för spektrumeffektiv tilldelning för radiolänk/fast radio finns på PTS webbsida under tillstånd för radiolänk. .
Det går endast att göra en ansökan åt gången, det går inte att göra flera ansökningar för samma tjänst i flera olika flikar.

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Importera xmlfil

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Skicka en kopia av tillståndet till