Ansökan om att använda radiosändare för trådlös mikrofon eller hörseltekniska hjälpmedel

För att använda radiosändare krävs det normalt tillstånd. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som utfärdar dessa tillstånd.

Information om trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel.

Vissa radiosändare är undantagna från tillståndsplikt, dvs. de får användas utan tillstånd.
Alla undantagna radiosändare finns beskrivna i PTS författningssamling PTSFS.
Tillstånd för radiosändare för trådlös mikrofon eller tekniska hörselhjälpmedel kan sökas på denna sida.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan. Om uppgifter saknas måste PTS begära in kompletterande uppgifter, och då tar ansökan längre tid att behandla. Den utrustning som används ska vara CE-märkt och uppfylla de väsentliga krav om störningsfrihet och säkerhet som gäller inom EU, enligt EU:s direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.

Frekvenstillstånd debiteras en årlig avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare. Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Ange antal radiosändare

174-240 MHz


470-694 MHz


1785-1805 MHz

Övriga upplysningar
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse